Prvý kontakt

 

 

Začítal som sa do knihy „Revolúcia jednej slamky“ od pána Masanobu Fukuoka a zažil som niečo také, čo sa nazýva De-javú, teda stále som mal pocit akoby som to už niekedy čítal, no nemohla to byť pravda, nakoľko aj priateľ si ju kúpil len nedávno a mne ju požičal až teraz. Tak či onak myšlienky v tej knihe na mňa mocne zapôsobili. Logickým pokračovaním bolo prečítanie si knihy „Virtuóz pšeničného poľa“ ktorú napísal Mark Moodie. Popisuje v nej metódu Marca Bonfilsa predstavujúcu vysoko úrodný pestovateľský systém, ktorý nielen zabezpečí dobrú úrodu kvalitného obilia ale zvýši zdravie, kvalitu a úrodnosť pôdy. To všetko bez použitia akýchkoľvek chemikálii !

Waldes.