Naše skúsenosti

 

 

 

Ako som už spomínal, všetko začalo tým, že mi priateľ požičal dve knižky. „Revolúcia jednej slamky“ od pána Masanobu Fukuoka a „Virtuóz pšeničného poľa“  ktorú napísal Mark Moodie.

Po ich „zhltnutí“ nasledovali dlhé rozhovory, ktoré vyústili do rozhodnutia všetko prakticky vyskúšať. Každý sme si vzali niečo iné z kníh, nuž máme odlišný prístup ale spoločný cieľ, nájsť spôsob praktickej aplikácie tých myšlienok v našich vnútrozemských podmienkach. Začali sme už neskoro, takže júnové alebo júlové termíny výsevu boli už preč ale aj tak sme siali omnoho skôr ako „klasickú“ oziminu.