Masanobu Fukuoka

 Masanobu Fukuoka

Tento pionier prírodného farmárčenia (02.02.1913-16.08.2008), mikrobiológ so špecializáciou patológia rastlín sa jedného dňa vzdal svojej úspešnej kariéry a vrátil sa do svojej rodnej dediny kde začal rozvíjať svoju ideu harmonického farmárčenia. Pôda jeho metódou postupne znovu nadobudla svoju úrodnosť a bez akéhokoľvek hnojenia, orania a vôbec kultivácie, bez použitia pesticídov a vlastne bez použitia chemikálii vôbec, začala a do dnes deň už viac ako 30 rokov dáva rekordné výnosy.

Úrodnosť pôdy zabezpečujú pôdne mikroorganizmy, žijúce v povrchovej vrstve pôdy, ktoré my úspešne ničíme kultiváciou. Preto postupne dospel k štyrom základným princípom :

1.)    Žiadna kultivácia pôdy

2.)    Žiadne kompostovanie extra

3.)    Žiadne odstraňovanie buriny

4.)    Žiadne pesticídy

Svoj život, svoju filozofiu prírodného harmonického farmárčenia a svoju prácu opísal v knihách „Revolúcia jednej slamky“ a „Prírodný spôsob farmárčenia“.

Pestuje spolu vzájomne dopĺňajúce sa rastliny namiesto ich postupného pestovania po sebe klasickým rotačným systémom. Všetku nevyužitú organickú hmotu ponecháva na povrchu pôdy, kde sa mikroorganizmy postarajú o jej premenu na humus, teda takto je prístupná pre všetky rastliny v dostatočnom množstve.

Spolu s pánom Billom Mollisonom.