Bill Mollison

Bill Mollison

(narodený v roku 1928 v Tasmánii, Austrália) je výskumník prírodných ekosystémov a austrálskych pralesov na Tasmánskej Univerzite. V roku 1974 tento prírodovedec a jeho študent David Holmgren rozvinuli koncept permakultúry, ktorý viedol k vydaniu publikácií Permaculture One a Permaculture Two. Od opustenia práce na Univerzite v roku 1978 Bill Molison venoval všetku svoju energiu rozvoju a vylepšovaniu systému permakultúry a rozširovaniu tejto idey a princípov do celého sveta. Vzdelal tisícky študentov, podieľal sa tvorbe mnohých učebných osnov, projektov fariem, mestských častí a lokálnych samosprávnych jednotiek. V roku 1981 mu bola za jeho prácu na enviromentálnom dizajne udelená Cena za správne živobytie (Right Livelihood Award).

David Holmgren

Pri prednáške na univezite v Trinity.