Čo je Permakultúra.

Pôvodný zmysel pojmu permakultúra (permaculture) teda (permanent agriculture) znamenal poľnohospodárstvo fungujúce na jednom mieste donekonečna. Postupne sa rozšíril na ostatné aspekty udržateľného rozvoja a význam sa zmenil na permanentnú kultúru (permanent culture).

Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Chce dosiahnuť harmonické spojenie prírody a ľudí tak aby sa produkovali potraviny, energia a ostatné potreby trvalo udržateľnou cestou. Celé to je založené na filozofii :

a.)    Spolupráce s prírodou namiesto boja s ňou.

b.)    Dôkladného a premysleného pozorovania, namiesto unáhleného a nepremysleného konania.

c.)    Náhľadu na systémy vo všetkých ich funkciách, namiesto získavania len jedného produktu z nich.

d.)    Umožnenia systémom prejaviť ich vlastnú evolúciu.

Tento integrovaný systém dizajnu životného prostredia zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.