Ivan Lobík

 

Tento priekopník permakultúrneho pestovania obilia na Slovensku bol veľmi aktívny. Nielenže sám robil pokusy s pestovaním obilia ale aktívne sa podieľal na preložení a slovenskom vydaní knihy „Virtuóz pšeničného poľa“ ktorú napísal Mark Moodie. Jeho aktivity náhle ukončil predčasný odchod, nuž nám už len ostáva spomínať a znovu na vlastnej koži prekonať začiatočnícke chyby. Ďakujeme mu za obsažné články a budeme s úctou spomínať.

Waldes.