Marc Bonfils

 

Europan, Francúz Marc Bonfils sa rozhodol zmeniť deštrukčné metódy dnes tak pretechnizovaného a prechemizovaného poľnohospodárstva. Vyvinul a s úspechom použil vo francúzskom Le Beauce spôsob bezorebného pestovania obilia v našich teda európskych podmienkach. Je to príbuzná technika ako vyvinul Masanobu Fukuoka v špecifických podmienkach Japonska.

Jeho práca predstavuje roky intenzívneho výskumu, kedy sa živil rôznou ťažkou prácou a intenzívne šetril aby mohol realizovať svoj sen. Závery, ku ktorým sa takto dopracoval a nakoniec úspech, ktorý dosiahol je výsledkom hlbokého pochopenia fyziológie obilnín, ďatelín a najmä pôdy. No musel obetovať nevyčísliteľné množstvo hodín teoretickej a praktickej práce aby to všetko dosiahol.